Wat is mindfulness?

Mindfulness is afgeleid van het woord “mindful” wat betekent “met je bewuste aanwezigheid in het nu zijn”. Deze toestand kan je bereiken door verschillende meditatie- en aandachtsgerichte oefeningen.

Oorsprong

De oorsprong van mindfulness ligt in het boedhisme. De Amerikaanse hoogleraar Jon Kabat-Zinn heeft het begrip uit zijn religieuze context gehaald en is daarmee grondlegger van de westerse mindfulness methode. Hij benoemt zeven instellingsfactoren die belangrijke pijlers vormen voor mindfulness: niet oordelen, geduld, eindeloos beginnen, vertrouwen, niet streven, acceptatie en loslaten.  Voortdurende bewustwording van deze instellingsfactoren kan je helpen in je bewustwordingsproces naar een meer “mindful” manier van zijn.

Mindfulness Based Cognitieve Therapie

In navolging van Kabat-Zinn ontwierpen Segal, Williams en Teasdale hun Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT, Segal e.a., 2002), oorspronkelijk voor recidiverende depressie.

Deze onderzoekers wisten dat veel mensen, die in therapie waren geweest, opnieuw psychische klachten kregen. MBCT werd door deze onderzoekers ontwikkeld als een methode om de kans op terugval van psychische klachten te verkleinen. Inmiddels wordt mindfulness ook ingezet ter preventie van diverse psychische klachten.

Uit steeds meer onderzoek blijkt dat mensen die met succes afstand kunnen nemen van hun (vaak) negatieve gedachten, minder snel psychische klachten ontwikkelen. Mindfulness leert je om op een andere manier met je gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties om te gaan; ze van een afstandje te bekijken, waardoor ze minder grip op je hebben en je mentaal meer weerbaar wordt.

Gedachten zijn maar gedachten en zijn het lang niet altijd waard om serieus genomen te worden.